Imprezy zorganizowane w Ośrodku


Grupy zorganizowane, imprezy integracyjne, zawody sportowe , obozy żeglarskie

imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy


Ogniska

imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy


Gry i zabawy terenowe

imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy


Zajęcia dydaktyczne

imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy


Zabawy wodne

imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy imprezy

Copyright 2018 - Wszystkie prawa zastrzeżone

logo Akcept